برنی، صمیمی‌ترین دوست مانه در مونیخ (عکس)


به نظر می رسد سادیو مانه دوست صمیمی اش را در مونیخ پیدا کرده است و روزهای شادتری را در باشگاه جدیدش سپری می‌کند.منبع