تشییع جنازه با شکوه کریستین آتسو در غناکد خبر : 1896328 |
27 اسفند 1401 ساعت 04:30 |
574 بازدید |

0
دیدگاه


پیکر کریستین آتسو، فوتبالیست غنایی که در زلزله ترکیه درگذشت در مراسمی ویژه تشییع شد.

تشییع جنازه با شکوه کریستین آتسو در غنامنبع