شاگردان کی‌روش آماده تقابل با سنگالتیم ملی ایران در دومین تقابل تدارکاتی خود برابر سنگال قرار خواهد گرفت.

شاگردان کی‌روش آماده تقابل با سنگالمنبع


کد خبر : 1845455 |
05 مهر 1401 ساعت 17:57 |
598 بازدید |

0
دیدگاه