۲۰ هزار امضا علیه نامزد ستاره آرژانتین: رهایش کن!


رفتار نامزد جولین آلوارز، ستاره آرژانتینی، با هواداران تیم ملی این کشور باعث عصبانیت بسیاری شده است.منبع